Preskočiť na obsah

Kandidáti na poslancov do samosprávnych krajov

KANDIDÁTI DO NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 NITRA

doc. Ing. Peter Zajác, PhD.

Nitriansky samosprávny kraj

Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo na kandidátke 103

KANDIDÁTI DO TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 PIEŠTANY

Mária Pekáriková

Trnavský samosprávny kraj

BANKA

Číslo na kandidátke 32

KANDIDÁTI DO TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 BÁNOVCE NA BEBRAVOU

PaedDr. Eva Sunegová

Trenčiansky samosprávny kraj

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Číslo na kandidátke 13

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7 PRIEVIDZA

Ing. Dana Škrabáková

Trenčiansky samosprávny kraj

 PRAVENEC 

Číslo na kandidátke 47

Ing. Marta Gaplovská

Trenčiansky samosprávny kraj

 NITRIANSKE PRAVNO

Číslo na kandidátke 15

VOLEBNÝ OBVOD Č. 8 PÚCHOV

Alena Remšíková

Trenčiansky samosprávny kraj

Lednica

Číslo na kandidátke 23

KANDIDÁTI DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Svetlana Kováčová

Žilinský samosprávny kraj

PAVČINA LEHOTA

Číslo na kandidátke 15

Daša Kováčová

Žilinský samosprávny kraj

PAVČINA LEHOTA

Číslo na kandidátke 14

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7 – NÁMESTOVO

Valéria Štefaňáková

Žilinský samosprávny kraj

ORAVSKÁ POLHORA

Číslo na kandidátke 25

Mgr., Ing. Ľudmila Djubeková

 Žilinský samosprávny kraj

 RABČA

Číslo na kandidátke 4

Henrich Brenkus

Žilinský samosprávny kraj

 NOVOŤ

Číslo na kandidátke 1

VOLEBNÝ OBVOD Č. 8 – RUŽOMBEROK

Petronela Ilavská

Žilinský samosprávny kraj

 Ružomberok

Číslo na kandidátke 10

VOLEBNÝ OBVOD Č. 11 – ŽILINA

Daniela Zemanová

Žilinský samosprávny kraj

ŽILINA

Číslo na kandidátke 108

Emília Mináriková

Žilinský samosprávny kraj

ŽILINA

Číslo na kandidátke 76

Miroslav Uhlárik

Žilinský samosprávny kraj

 ŽILINA

Číslo na kandidátke 102

Ľuboslav Kavulák

Žilinský samosprávny kraj

TERCHOVÁ

Číslo na kandidátke 49

Božena Dubecová

Žilinský samosprávny kraj

ŽILINA

Číslo na kandidátke 20

Radovan Kocvelda

Žilinský samosprávny kraj

ŽILINA

Číslo na kandidátke 51

KANDIDÁTI DO PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 HUMENNÉ

Monika Delejová

Prešovský samosprávny kraj

HRABOVEC NAD LABORCOM

Číslo na kandidátke 9

KANDIDÁTI DO KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7 MICHALOVCE

Dana Popeľášová

Košický samosprávny kraj

STRETAVKA

Číslo na kandidátke 39

VOLEBNÝ OBVOD Č. 11 TREBIŠOV

Marta Rusnáková

Košický samosprávny kraj

TREBIŠOV

Číslo na kandidátke 49

Internetová stránka volby2022.ludovykandidat.sk je poskytnutá ako dar pre tých kandidátov ktorí sú na tejto stránke uvedení

a kandidujú pod politickým subjektom HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ.

Poskytovateľ daru: Michal Moravčík, Lazisko 22, 032 11 Lazisko. Prijímateľ daru: HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ, Malženice 307, 919 29 IČO: 42330955 DIČ:2024134068