Preskočiť na obsah

Kandidáti na poslancov do miestnej samosprávy

Západné Slovensko

Dimitrij Bařina

Nitriansky samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci KOMOČA

Číslo na kandidátke 2

doc. Ing. Peter Zajác, PhD.

Nitriansky samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci Nitrianske Hrnčiarovce

Číslo na kandidátke 16

PaedDr. Eva Sunegová

Trenčiansky samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – volebný obvod č. 5 – Dubnička

Číslo na kandidátke 14

Alena Remšíková

Trenčiansky samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci LEDNICA

Číslo na kandidátke 9

Stredné Slovensko

Daniela Zemanová

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste ŽILINA- volebný obvod č. 3 Solinky

Číslo na kandidátke 22

Emília Mináriková

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste ŽILINA – volebný obvod č. 1 Hliny I – IV, Staré mesto 

Číslo na kandidátke 17

Miroslav Uhlárik

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste ŽILINA – volebný obvod č. 1 Hliny I – IV, Staré mesto 

Číslo na kandidátke 24

Radovan Kocvelda

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste ŽILINA – volebný obvod č. 4 Vlčince

Číslo na kandidátke 15

Božena Dubecová

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste ŽILINA – volebný obvod č. 1 Hliny I – IV, Staré mesto 

Číslo na kandidátke 6

Ľuboslav Kavulák

 Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci TERCHOVÁ – volebný obvod č. 2

Číslo na kandidátke 4

Jana Lisíková

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci 

HORNÁ ŠTUBŇA

Číslo na kandidátke 9

Ing.Ladislav Horňák

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci TURČIANSKE TEPLICE –

volebný obvod č.3 Diviaky

Číslo na kandidátke 2

Mária Sedmáková

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste Martin – volebný obvod č. 3 Sever 

Číslo na kandidátke 16

Petronela Ilavská

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste RUŽOMBEROK – volebný obvod č. 11 – Roveň  

Číslo na kandidátke 4

Svetlana Kováčová

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci PAVČINA LEHOTA

Číslo na kandidátke 3

Daša Kováčová

Žilinský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci PAVČINA LEHOTA

Číslo na kandidátke 2

Východné Slovensko

Marta Rusnáková

Košický samosprávny kraj

Kandidát na mestského poslanca v meste TREBIŠOV – volebný obvod č. 1

Číslo na kandidátke 30

Dana Popeľášová

Košický samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci STRETAVKA

Číslo na kandidátke 8

Monika Delejová

Prešovský samosprávny kraj

Kandidát na obecného poslanca v obci HRABOVEC NAD LABORCOM

Číslo na kandidátke 1

Internetová stránka volby2022.ludovykandidat.sk je poskytnutá ako dar pre tých kandidátov ktorí sú na tejto stránke uvedení

a kandidujú pod politickým subjektom HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ.

Poskytovateľ daru: Michal Moravčík, Lazisko 22, 032 11 Lazisko. Prijímateľ daru: HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ, Malženice 307, 919 29 IČO: 42330955 DIČ:2024134068