Preskočiť na obsah

Spojené regionálne voľby 2022

Vítame Vás na stránke kandidátov do komunálnych volieb 2022.

Kto sme

Kandidáti, ktorí si ctia vlastnú históriu a tradície našich predkov

Naše motto

Chceme slúžiť občanom a svojou odbornosťou zvyšovať kvalitu života v kraji, mestách a obciach

Čo Vám ponúkame

Všetci kandidáti sa našli v našom spoločnom volebnom programe

Kandidujeme pod hlavičkou HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ

Volebný program

  • Revitalizácia dopravnej obslužnosti v kraji
  • Dostupné zdravotníctvo pre všetkých
  • Efektívne spolupracovanie s komunitami na úrovni obce a kraja
  • Budovovanie cyklochodníkov
  • Podpora obecných podnikov
  • Dostupnosť obchodu a služieb pre každého
  • Parkovacia politika
  • Prehodnotenie miestnych daní a poplatkov
  • Prehľadnejšie čerpanie finančných zdrojov

Komunálne voľby

Zoznam kandidátov na post primátora, starostu a poslancov.

Voľby do samosprávnych krajov

Zoznam kandidátov na predsedu samosprávneho kraja a poslancov samosprávneho kraja.

Transparentný účet: Majiteľ účtu: Zemanová, Daniela
Názov účtu: Zemanová, Daniela

Číslo účtu: SK7383300000002102337009 do poznámky musíte uviesť DAR NA VOĽBY

UPOZORŇUJEME, ŽE AK NEUVEDIETE DAR NA VOĽBY, TAK PENIAZE NEBUDE MOŽNÉ POUŽIŤ NA KAMPAŇ!!!

Vážený priatelia a podporovatelia.

Ak chcete finančne pomôcť kandidátom s predvolebnou kampaňou môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na čísla transparentných účtov, ktoré nájdete na tejto stránke.

Daniela Zemanová má transparentný účet vo Fio Banke

Ostatní kandidáti majú s Hnutím ONÁS spoločný účet v Slovenskej sporiteľni

Transparentný účet: Hnutie ONÁS

Číslo účtu: SK9509000000005194950081 do poznámky musíte uviesť DAR NA VOĽBY A MENO KTORÉMU KANDIDÁTOVI TO DARUJETE.

UPOZORŇUJEME, ŽE AK NEUVEDIETE DAR A MENO KANDIDÁTA, TAK TIE PENIAZE NEBUDE MOŽNÉ POUŽIŤ NA KAMPAŇ!!!

AK UVEDIETE LEN DAR, TAK JE TO POVAŽOVANÉ AKO DAR PRE HNUTIE A NIE PRE KANDIDÁTA !!!

Internetová stránka volby2022.ludovykandidat.sk je poskytnutá ako dar pre tých kandidátov ktorí sú na tejto stránke uvedení

a kandidujú pod politickým subjektom HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ.

Poskytovateľ daru: Michal Moravčík, Lazisko 22, 032 11 Lazisko. Prijímateľ daru: HNUTIE OBČAN NÁROD SPRAVODLIVOSŤ, Malženice 307, 919 29 IČO: 42330955 DIČ:2024134068